XS
SM
MD
LG

Наука

 БАРС - СТРІМКИЙ СТРИБОК У МАЙБУТНЄ МЕДИЦИНИ

 БАРС -ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ

 ВИВЧЕННЯ РІВНОВАГИ МАТЕРІАЛЬНИХ СИСТЕМ

 ВИНИКНЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ЖИТТЯ ТА РОЗУМУ

 ВИПАДКИ З ПРАКТИКИ

 ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ

 ВПЛИВ ЕМП на МІКРООРГАНІЗМИ ТА РЕПРОДУКЦІЯ ВІРУСІВ

 ВПЛИВ З ДОПОМОГЮ АПАРАТУ КСК-БАРС - Винница

 ВПЛИВ З ДОПОМОГЮ АПАРАТУ КСК-БАРС - Одесса

 ВПЛИВ НА РЕПРОДУКЦІЮ ВІРУСІВ

 ДИСЕРТАЦІЯ ЛУЦЕНКО АГ 01.07.15

 ДОВІДКА З КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 01.08.2017

 ДОВІДКА З КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2010

 ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ У КОСМІЧНІЙ МЕДИЦІНІ

 ДУАЛІЗМ МАТЕРІАЛЬНОГО СВІТУ

 ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СПЕКТРАЛЬНА ДІАГНОСТИКА (БІОМЕТРІЯ) І КОРЕКЦІЯ

 ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ

 ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЯК СТРЕС

 ЕФЕКТИВНІСТЬ АПАРАТУ КСК-БАРС

 ЄДНІСТЬ РЕЧОВИНИ, ЕНЕРГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ

 ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ХВИЛЬОВОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ У ПЕДІАТРІЇ

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ЛЕКАРСТВО

 ІНФОРМАЦІЙНО-ХВИЛЬНА МЕДИЦИНА - КРОК У МАЙБУТНЄ

 КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ РОБОТИ КСК-БАРС та АСТЕР

 КОРОТКИЙ ЗВІТ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ

 МАКЕТ ЖУРНАЛУ ПІІР 8_2016 для ISSN

 МАТЕРІАЛИ У ЖУРНАЛІ ЕВРОМЕДИЦИНА

 МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОСМІЧНОЇ МЕДИЦІНИ

 МЕДИЦИНА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ

 МЕТОДИКА ОБ'ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ПАЦІЄНТА

 МОЖЛИВОСТІ АПАРАТУ В ЛІКУВАННІ НИРОК

 НАНОТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ МЕДИЦІНІ

 НАНОТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ МЕДИЦІНІ

 НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ В ІТАЛІЇ

 НАУКОВА ПАРАДИГМА МЕТОДИКИ

 НАУКОВА ПАРАДИГМА МЕТОДИКИ

 НОВА ПАРАДИГМА ЛІКУВАННЯ

 НОВИЙ КЛЮЧ ДО ВІДРИТТЯ ТАЄМНИЦЬ СВІТОБУДУ

 НОВІ ПІДХОДИ В ІНДИКАЦІЇ ПАТОГЕНІВ

 НОВІ ПІДХОДИ У ВИЯВІ НАЯВНОСТІ ПАТОГЕНІВ_ЖУРНАЛ _ПІІР №8 2016 стр.87-102

 НОВІТНЯ МЕДИЦИНА МАЙБУТНЬОГО

 НОВІТНЯ МЕДИЦИНА МАЙБУТНЬОГО

 ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАКОНИ ТА МЕДИЦИНА

 ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

 ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОГО СТАТУСУ

 ПСИХОЛОГІЯ для БАРСа

 РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ

 РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ

 СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ - КОЛИВАННЯ ЛІКУЮТЬ

 СКАН СТАТТІ ПО БАРСУ - Вінниця -2016

 СТІЙКА ЦІЛІСНІСТЬ БІОЛОГІЧНИХ І НЕЖИВИХ СИСТЕМ

 СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЇ У МЕДИЦІНІ

 ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ІХМ

 ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ КСК-БАРС…

 ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ХВИЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ

 ЩЕПЛЕННЯ - ЗА І ПРОТИ